Crnogorski Aikido Savez
O nama
Aikido je moderna borilačka vještina koju je stvorio Osnivač, Morihej Uešiba. http://www.aikikai.or.jp/eng/aikido/index.htm
 
 
Aikido je japanska borilačka vještina namijenjena  za odbranu od neprovociranih napada. Aikido tehnike zasnovane su na sistemu poluga i bacanja, a principi na korišćenju energije protivnika. Zbog toga aikido mogu da vježbaju svi, nezavisno od pola i doba starosti. U Aikidou ne postoji napad, vještina je zasnovana na odbrani. To je jedinstven primjer u porodici borilačkih vještina i sportova.  Aikido kao borilačka vještina danas uživa u veliki ugled u svijetu, posebno zahvaljujući činjenici da je prepoznat od GAISF Generalne asocijacije sportova odnosno mađunarodne unije sportski federacija SportAccord http://www.sportaccord.com/en/members/
 
Za razliku od drugih borilačkih sportova gdje je veoma jasno izražena želja za dominacijom i individualnim dokazivanjem Aikido je prepoznat kao nenasilna i neagresivna borilačka vještina zasnovana na odbrani i kao takva predstavlja jedinstven primjer u svijetu. Mnoge studije ukazuju na karakterističan i specifičan psiholski aspekt ove ciljne grupe koja profiliše pojedince kao subjekte koji teže ka pozitivnim društvenim vrijednostima. Naime ovaj vid borilačke vještine proizvodi samouvjerene snažne, borbeno osposobljene pojedince, izuzetnih moralnih kvaliteta čiji je potencijal pozitivno usmjeren. Aikido uveliko može pomoći omladini i djeci da izgrade jaku ličnost i doprinesu sopstvenom zdravlju i zdravlju društva u cjelini.
 
 
Aikido savez postoji i obavlja svoje aktivnosti u kontinuitete od 20 godina u Crnoj Gori. Prvi aikido klub (aikido klub Podgorica) osnovan je 01. marta 1995. Od tada je Aikido organizacija u Crnoj Gori u stalnom porastu. Organizovali smo mnogo aikido seminara, festivala borilačkih vještina, i učestvovali na brojnim sportskim događanjima u kontinuitetu.
Tokom ovog vremena broj sledbjenika aikido vještine je povećan. Naši članovi su redovno učestvovali na seminarima koje su vodili poznati učitelji kao što su: Nobuyoshi Tamura, Yoshimitsu Yamada, Yoshiaki Yokota, Masatake Fujita, Yoji Fujimoto, Masaotomi Ikeda, Chrisitian Tissier, Mirko Jovandić, Toshiro Suga, Hirojuki Sakurai i drugi.
 
Crnogorski aikido savez je jedina nacionalna aikido organizacija u Crnoj Gori.
 
2006. Seminar sa Yoshiaki Yokota Senseijem 7. Dan Aikikai Hombu

 
 
Crnogorski aikido savez je postao član Evropske aikido federacije EAF, 2007. godine. Takođe je bio domaćin Generalne skupštine Evropske aikido federacije, koja je održana u Podgorici maja mjeseca 2012. godine.
 
  
 

Boravak u Japanu - Tokyo od 26.03 do 02.04. Sa svojim učiteljem Mirkom Jovandićem, Predrag Burić i Sreten Kankaraš. Učešće na svečanosti uručenja medalje i povelje Moriteru Ueshiba Doshu. Tom prilikom radilismo dva dana za redom na jutarnjem treningu od 6,30 - 7,30 kod Doshu-a. Trećeg dana smo bili na treningu kod našeg dragog Yoshiaki Yokota Shihan koji nam se mnogo obradovao. I između ostalog završili smo i prepoznavanje Crnogorskog aikido saveza.

 
  
 
SINCOMMERCE d.o.o. . 2014 ALL RIGHTS RESERVED . powered by InfoBit