Crnogorski Aikido Savez
Novosti
18.11.2014
 
Istorija
Sa tehničke strane, Akido ima korjene u nekoliko stilova džiudžicu (iz njih je takođe nastao moderni džudo),  naročito  u „Daito rju aiki“ džiudžicu, kao i u veštini borbe mačem i kopljem. Uprošteno, Akido koristi fiksacije (poluge) i bacanja iz džiudžice u kombinaciji sa kretanjima iz borbe mačem i kopljem.Sve je to u cjelovit sistem povezao sredinom 19 vijeka u Japanu Morihej Uješiba, a mnoge tehnike rezultat su njegovih inovacija. Kombinujući ratnički trening sa religioznom i političkom ideologijom, stvoren je Akido. Za to se ime odlučio 1942.godine (prije toga se zvalo aikinomichi. >>>
SINCOMMERCE d.o.o. . 2014 ALL RIGHTS RESERVED . powered by InfoBit