Crnogorski Aikido Savez
Klubovi

Aikido Savez Crne Gore je izvršio usklađivanje rada prema Zakonu o sportu Sl. list CG br. 44/18. Od 9  aikido klubova, do sada je 5 klubova izvršilo usklđaivanje rada i preregistraciju.

To su: AK PODGORICA, AK BUDUĆNOST, AK KOTOR, AK TIVAT, i AK AKADEMIJA.
Februara 2022 AK Centar je upisan u Registar sportskih organizacija.

AIKIDO KLUBOVI:


  PODGORICA 

                                    instruktor: Predrag Burić 6.dan Aikikai Hombu

adresa:

Radosava Burića br. 7 - Streljana Ljubović

Sportosko-rekreativno društovo EnergyGym https://goo.gl/maps/8oACJoEypyZDu79D7

termini treninga: ponedeljak, srijeda i petak od 21:00 do 23:00

  utorak i četvrtak od 19:00 do 20:00

kontakt: aikido.team@gmail.com,  +382 67 180 008


  BUDUĆNOST 

                            instruktor: Janko Burić 4. dan Aikikai Hombu

adresa: 

Radosava Burića br. 7 - Streljana Ljubović

Sportosko-rekreativno društovo EnergyGym https://goo.gl/maps/8oACJoEypyZDu79D7

termini treninga: ponedeljak, srijeda i petak od 21:00 do 23:00

kontakt: jankoburic28@gmail.com,  +382 69 202 956


    KOTOR instruktor: Zoran Vesković 1. dan Aikikai Hombu

termini treninga: ponedeljak, srijeda i petak od 18:00 do 19:00

kontakt: +382 67 284 090
adresa: Srednja pomorska škola, Kotor

AKADEMIJA instruktor:Edin Ramović 4.dan Aikikai Hombu 

termini treninga: ponedeljak, srijeda i petak od 21:00 do 22:30 

kontakt: +382 67 202 487

adresa: sala judo kluba Arso Mmilić na Koniku, Podgorica


TIVAT instruktor: Saša Krivokapić

termini treninga: ponedeljak, srijeda i petak od 19:00 do 20:30 

kontakt: +382 ‎069 258 972

adresa: Dumidran bb ..Tivat


CENTAR instruktor:Denis Reković 4.dan Aikikai Hombu 

termini treninga: ponedeljak, srijeda i petak od 21:00 do 22:30 

kontakt: +382 67 515 001

adresa: sala judo kluba Milenijum, Ibričevina, Podgorica

 

Istorija

Aikido (合気道) je savremena japanska borilačka vještina koju je razvio Morihei Ueshiba kao sintezu njegovih izučavanja više borilačkih vještina, filozofije i religijskih verovanja. Aikido se često prevodi kao "način ujedinjenje (sa) životnom energijom" ( KI ) ili kao "put harmonije duha". Cilj Ueshibe je bio stvaranje borilačke vještine koja se veoma efikasno može koristiti za odbranu, savladati svog napadača a takođe i zaštitu svog napadača od povreda. Može se reći da je aikido borilačka vještina koncipirana kao odbrana od neprovociranih napada. Aikido tehnike zasnovane su na sistemu poluga i bacanja, a principi na korišćenju energije protivnika. Njegove tehnike se sastoje od ulaska  ( irimi ) i okreta (tenkan), pokreta kojima se preusmjeravaju zamah i silina protivnikovog napada,  i bacanja ili poluga na zglobovima kojima se tehnika završava i uspostavlja kontrola. Zbog toga aikido mogu da vježbaju svi, nezavisno doba starosti. U Aikidou ne postoji napad, vještina je zasnovana na odbrani. To je jedinstven primjer u porodici borilačkih vještina. Ne postoji sistem takmičenja. Aikido kao borilačka vještina danas uživa u veliki ugled u svijetu, posebno zahvaljujući činjenici da je prepoznat od strane GAISF Globalne asocijacije sportova, i nalazi se na programu "Sport Acord Combat Games" (olimpijadi borilačkih sportova). 

 

SINCOMMERCE d.o.o. . 2014 ALL RIGHTS RESERVED . powered by InfoBit